Sjednáte si pojištění neschopnosti splácet?

27.12.2013 01:52

Každému žadateli, který chce získat bankovní či nebankovní půjčku, bývá nabízeno pojištění neschopnosti splácet. Jedná se o pojištění, které může klient využít v případě, že v době splácení půjčky onemocní, ztratí zaměstnání nebo z jiných vážných důvodů nebude moci půjčku splácet. Toto pojištění bývá u některých typů půjček dokonce podmínkou a půjčka kvůli němu bývá dražší. Pojištění neschopnosti splácet však funguje pouze za určitých podmínek a pojišťovna nemusí zaplatit. Všechny podmínky pojištění bývají ve smlouvě, kterou je nutno důkladně přečíst a zvážit, zda se pak pojištění vůbec vyplatí.

Pojištění nelze uzavírat dodatečně

Pojištění neschopnosti splácet bývá uzavíráno takřka výhradně při podpisu smlouvy. Jen výjimečně je ho totiž možno uzavřít i později, to lze jen u některých typů hypoték. Výhodou uzavření pojištění neschopnosti splácet je zvýhodněná sazba úroků, kterou za toto pojištění banky i nebankovní společnosti nabízejí. Pokud však vaše důvody pro nesplácení nebudou přesně odpovídat důvodům uvedeným ve smlouvě, plnění se nedočkáte a pojišťovna nezaplatí nic nebo jen část splátek.

Proti čemu se lze pojistit

Možnost pojištění neschopnosti splácet pokrývá všechna možná rizika, která tuto neschopnost způsobují. Záleží na tom, kolik jste za pojištění ochotni zaplatit. Za plnou cenu pojištění byste měli být kryti při dlouhodobé pracovní neschopnosti, invaliditě, ztrátě zaměstnání nebo i úmrtí. Pokud však dojde k pojistné události, trvá ještě nějakou dobu, než pojišťovna začne platit splátky místo vás. Na plnění tedy nelze vždy stoprocentně spoléhat a je lepší mít stále nějakou finanční rezervu.

Pozor na cenu pojištění

Pojištění neschopnosti splácet může být zahrnuto v měsíčních splátkách, které se tím dost výrazně zvýší, nebo může být zaplaceno dopředu na celou dobu splácení, takže půjčka bude o tuto částku vyšší. Pokud tedy toto pojištění není podmínkou poskytnutí půjčky, měli byste zvážit, zda se o pojištění neschopnosti splácet vůbec zajímat. V každém případě se seznamte s podmínkami plnění a výlukami z pojištění a pak se teprve rozhodujte.